Untitled Document


  Meld u nu aan voor de bijeenkomst op 10 febr 2010.

Achternaam:

Naam van uw onderneming:


Adres:

Postcode:

Plaats:Bent U bij een ondernemersvereniging aangesloten zo ja bij welke, indien niet dan svp geen vermelden?


Bent U geïnteresseerd om lid te worden zo ja bij welke Ondernemersvereniging?Met hoeveel personen
komt u?:
Bijeenkomsten

Boxmeer 21 januari 2010

Betreft: Uitnodiging Politieke Avond.

Geachte ondernemer,
U wilt vooruit met uw onderneming en zit nog vol nieuwe plannen, maar kunt u deze plannen wel allemaal realiseren. Vroeg of laat krijgt u er mee te maken: De Gemeente. En nog belangrijker het beleid daarvan, dat wordt bepaald door de gekozen vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Het is uiteraard van belang dat u gaat stemmen, maar weet u ook wat uw partij voor u doet om het ondernemen in de Gemeente Boxmeer aantrekkelijk te maken.

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert uw KoGeBo een avond met de politieke partijen van de Gemeente Boxmeer, onder het motto; “Is de politiek ondernemend?”  U wordt geïnformeerd over  hoe onze  volksvertegenwoordigers denken het ideale economische klimaat te scheppen, waarmee u vooruit kunt met uw ideeën en waarmee  voorwaarden voor een financieel gezonde  gemeente, worden versterkt.

Op 10 februari, starten we om 20.00 uur(zaal open om 19.30uur) in de foyer van Hotel Riche in Boxmeer.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Mocht u vragen willen stellen aan de woordvoerders van de partijen, dan is die mogelijkheid aanwezig. Het geheel wordt gecoördineerd door Erik Verhoeven . Hij zal het debat tussen de partijen  uitlokken over belangrijke onderwerpen die de ondernemers raken.

Wilt u straks ook een partij in het college die net zo ondernemend is als u, dan mag u deze avond niet missen. Om enig zicht te krijgen op het aantal bezoekers, kunt u zich op de site aanmelden.

Graag tot 10 februari om 20.00 uur. Uiteraard is er na afloop nog gelegenheid om wat na te borrelen en bij te praten met collega ondernemers of vragen te stellen aan de kandidaten van de politieke partijen.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Aangesloten Ondernemers Verenigingen
Henk van der Geest,voorzitter KOGeBo


design&hosting vsmhosting.nl