Untitled Document


   


Activiteiten

SWOT analyse
Met medewerking van KOGeBo is in de Gemeente Boxmeer een SWOT analyse uitgevoerd, door Kamer van Koophandel en aangeboden aan de Gemeente Boxmeer.

Met de gegevens van deze analyse is de Boxmeerse Adviesraad Ondernemers.


BARO rapport
(BARO) opgericht die via werkgroepen zes deelrapporten en een eindrapport heeft
opgesteld;

  • Vestigingsbeleid
  • Industrie
  • Onderwijs
  • Centrum Ontwikkeling
  • Recreatie en toerisme
  • Identiteit/Imago

Platform ToerismeBoxmeer
Doelstelling van het platform
Een netwerk van ondernemers uit diverse sectoren in de gemeente Boxmeer
die samenwerken om het vrijetijdsaanbod in het gebied te versterken.

Taken van het platform
De taken van het platform Toerisme & Recreatie zijn het verbinden,
verbeteren en verkopen van de toeristische elementen in de gemeente.
1. Ontwikkeling nieuwe producten, activiteiten, evenementen en arrangementen;
2. Afstemming en samenwerking tussen ondernemers vergroten;
3. Kwaliteitsverbetering en professionalisering bestaand aanbod;
4. Lokale belangenbehartiging;
5. Promotie en marketing (afstemming met Regio-VVV);
6. Afstemming met gemeente op het gebied van toerisme en recreatie;
7. Aansluiting zoeken bij de regio Land van Cuijk en de Euregio.

Voorbeelden van projecten:
- aanleggen van een wandel- en fietsnetwerk;
- gemeentelijke website met evenementen-kalender en actualiteiten;
- ontdekkingstocht in de maasheggen;
- midzomernacht feest in de kern Boxmeer (Weijerpark)
- geven van "stads"rondleidingen;
- ontwikkelen van meer evenementen;
- ontwikkelen van 11-dorpen-arrangementen;
- ontwikkelen van streekproducten;
- ontwikkelen van de Vilt, het Duits lijntje, de Maasvallei,
- toeristische poort Overloon.
- gezelschapsspeldesign&hosting vsmhosting.nl